visie

HIK Ontwerpers

Heldere Innovatieve Kunsten

HIK Ontwerpers is een jong en dynamisch ontwerpbureau uit Utrecht. Ze vestigden zich direct na hun afstuderen in de Utrechtse wijk Overvecht. Hier initieerde zij de creatieve broedplaats ‘de Ontwerpgarage’, waar wordt gewerkt aan allerlei innovatieve projecten. HIK Ontwerpers specialiseren zich sinds hun ontstaan in 2007 in creatieve projecten voor de publieke ruimte.

Hun pionierswerk begon in en rondom Overvecht. Zo hingen ze levensgrote foto’s aan flatgevels ter verfraaiing van de leefomgeving en oriëntatie in de wijk; en transformeerden ze Station Overvecht van een onveilig gebied tot een aangename ontmoetingsplek met glijbaan.

Bij het ontwikkelen van projecten proberen ze hun doelgroep zoveel mogelijk te raadplegen en waar mogelijk te betrekken in verschillende stadia van het maakproces. Op deze manier zorgen ze dat omwonenden en/of betrokkenen van hun projecten zich meer betrokken gaan voelen bij hun projecten. De eindgebruiker staat door deze werkwijze centraal.

Met een sterk team van freelancers uit verschillende disciplines kan aan een breed scala van opdrachten worden gewerkt. Het doel van hun ontwerpen voor zowel binnen- als buitenruimten is om de leefomgeving van de gebruiker te transformeren. Of het nu om nieuwbouw, renovatie of een herbestemmingsvraagstuk gaat: HIK heeft de expertise om met de beschikbare middelen een zichtbaar en tastbaar resultaat neer te zetten.

De ontwerpers van HIK hebben in hun aanpak van projecten een flexibele houding ten opzichte van de huidige situatie en de gewenste verandering. Hierdoor komen ze vaak met onconventionele en bijzondere oplossingen die de kwaliteit van de ruimten verhogen, zonder hierbij de wensen van de opdrachtgever en de esthetiek uit het oog te verliezen.

Hik heeft zich gespecialiseerd in de volgende ontwerpdisciplines:
HIK Ontwerpers: Visie, ontwerp, uitvoering.

URBAN

/COMMUNITY
Bij deze projecten worden wijk- en buurtbewoners nauw betrokken bij het ontwerpproces. Variërend van een hoog participatieniveau, waarbij mensen al bij de conceptvorming betrokken worden tot een lager niveau waarbij geholpen wordt met de uitvoering: de uiteindelijke gebruikers van het ontwerp staan centraal en spelen een belangrijke rol. Vaak worden wij door bewoners benaderd met een ontwerpvraag.

/DESIGN
Op heldere, innovatieve wijze transformeren deze ontwerpen voor de openbare ruimte de leefomgeving van heen grote groep mensen. Ontwerpen van de openbare ruimte vraagt om een flexibele houding ten opzichte van de huidige situatie en de gewenste verandering, zonder hierbij de verschillende belangen en de esthetiek uit het oog te verzien.

/PROMOTION
Design, architectuur en marketing komen hier samen. Op elke schaal worden fetivals en evenementen aangekleed. Met de gebruiker, de door de opdrachtgever gewenste sfeer en festivalthema’s als inspiratiebron worden op maat gemaakte inrichtingselementen gerealiseerd in publieke ruimtes.