Rent A Park

De natuur komt steeds meer in de verdrukking en vaak is de natuur niet meer in bereik van de mensen.Door de natuur op ongebruikelijk manieren terug te laten komen op onverwachte plekken, Wordt de mens bewust van de overmatige industrialisatie. Natuur als kunstvorm.

Rent-a-park geeft mensen in het verstedelijkt gebied de kans hun eigen stukje park te huren voor een dag, middag of een uurtje in de lunchpauze.

Ontwerp: Klaas Schotanus
Realisatie: Klaas Schotanus
Expositie: Utrecht
Status: 2007 Uitgevoerd

Comments are closed.