TEAM

Henk Verhagen, heeft de HIK sinds dec. 2007

Begin 2008 rondde Henk Verhagen zijn studie Urban Design af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tijdens verschillende seminairs en stages in het buitenland heeft hij een geheel eigen kijk op de buitenruimte ontwikkeld. En hoe je het publieke domein vanuit een geheel ander perspectief kunt bekijken.

Henk ziet de openbare ruimte als  een podium waarop ieder individu werkt, ontmoet, ontspant, beweegt, denkt en  zijn/haar eigen herinneringen creeert.
Hij is constant bezig met innovatieve projecten in de openbare ruimte die gebruikers aan het denken zetten of dichter bij elkaar brengen.

Henk is mede oprichter van het bedrijf HIK Ontwerpers.

Voor meer informatie en een online portfolio kunt u kijken op: www.henkverhagen.com

website

 

Klaas Schotanus, heeft de HIK sinds dec. 2007

Klaas Schotanus werkt inmiddels alweer 3 jaar als freelance ontwerper. Onder de werktitel ?EHBO?, (Eerste Hulp bij Ontwerpen) verrichtte Klaas diverse werkzaamheden voor een aantal Nederlandse bureaus. Langzamerhand begonnen eigen initiatieven te lopen en inmiddels is Stedelijk Interieur Klaas Schotanus ( afgekort SIKS) fulltime bezig met het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte. Er wordt gestreefd naar het opzetten en realiseren van uitdagende projecten in de openbare ruimte, met speciale aandacht voor maatschappelijk- sociale vraagstukken. De mens staat centraal in een veelal groen- stedelijke omgeving.

Klaas Schotanus is tevens 1 van de oprichters van HIK-ontwerpers.

Kijk voor meer informatie en een persoonlijk portfolio: www.buitenruimte.com

website

 

Marije van Bork, heeft de hik sinds juni 2008

In juni 2008 voltooide Marije de studie Urban Interior architecture aan de HKU te Utrecht. Tijdens haar studie deed zij als freelacer en stagair ervaring op met decorbouw, festivalaankleding en het werken aan structuurvisies voor de openbare ruimte. Direct na haar studie sloot zij zich aan bij HIK-ontwerpers.

In haar ontwerpen zet zij steeds de gebruiker en zijn wensen centraal. Door te observeren en zich te verdiepen in de gebruiker laat zij zich inspireren. Vanuit de gewenste sfeer en de hier bij passende materialen maakt zij gelegenheden: publieke ruimtes waarvan het ontwerp uitnodigt tot gebruik zonder dat vooraf exact vaststaat wat dit gebruik zou moeten zijn. Voor haar is een publieke ruimte een ruimte van, voor en door publiek; van, voor en door iedereen dus. Iedereen leeft, gebruikt, wandelt, staat in en komt in de publieke ruimte.

Inmiddels is zij full-time bezig met het in praktijk brengen van haar motto:

‘ontwerp van en voor de publieke ruimte’

Marije van Bork

Sophie Dogterom, heeft de hik sinds juli 2016

Kersvers, afgestudeerd van de Hogeschool voor de Kunsten utrecht, en nu ruimtelijk ontwerper.

Tijdens haar studie Spatial Design is haar kijk op design veranderd. Ze heeft door verschillende projecten ervaren hoe je een maatschappelijk probleem kunt oplossen door ruimtelijke ontwerpen. Hierin staat de eindgebruiker altijd centraal.
Ze heeft een fascinatie voor de combinatie van de stedelijke omgeving en natuur. De natuur inspireert haar, maar de stad is haar speelveld.
Sophie is een maatschappelijk ontwerper en ontwerpt het liefst voor en met de gebruiker.

Foto