Visie Laak Noord

De Opdracht:

Het maken van een kansrijk subsidievoorstel aan fonds 1818 voor een aanpak ter vergroting van de leefbaarheid in Laak-Noord.

Plan van Eisen:

– Het moet talenten ontwikkelen en benutten
– Samenhang creëren binnen de wijk
– Gebaseerd zijn op samenwerking tussen bewoners en professionele organisaties
– De leefbaarheid en zichtbaarheid van de wijk voor de rest van de stad vergroten
– Een plek creëren waar mensen uit de wijk en omliggende gebieden graag naar toe gaan

Comments are closed.